Thứ năm, 17/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 1187

Sáng ngày 17/9/2020, Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020. triển khai nhiệm vụ năm học 2020- 2021 và tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2019-2020

Sáng ngày 17/9/2020, Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020- 2021. Tham dự Hội nghị có Ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT ; Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực Huyện Ủy; Ông Đào Gia Vượng - Phó Bí thư - CHủ tịch UBND Huyện BÌnh Chánh, Bà Phan Thị Cẩm Nhung - Phó Chủ tịch UBND Huyện và đông đảo đại diện Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của Huyện cùng tham dự.

Sáng ngày 17/9/2020, Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020- 2021. Tham dự Hội nghị có Ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực Huyện Ủy; Ông Đào Gia Vượng -  Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Huyện Bình Chánh, Ông Phạm Văn Lũy - UVTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Bà Phan Thị Cẩm Nhung - Phó Chủ tịch UBND Huyện và đại diện Lãnh đạo các phòng ban Sở GD&ĐT, các cơ quan, ban ngành của Huyện cùng tham dự. Sau đây là mợt số hình ảnh ghi lại tại  Hội nghị:

      CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG CỦA NHÓM "PHẤN TRẮNG"

                                    ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ

                                             ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ

       ÔNG LÊ HOÀI NAM - PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT TẶNG HOA CHÚC MỪNG

       ÔNG ĐÀO GIA VƯỢNG  - CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẶNG HOA CHÚC MỪNG

                                                 ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ

                                     ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ

                                          ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ

                                              ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ

                                          ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ

                                               ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ

       ÔNG NGUYỄN TRÍ DŨNG - TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT BÀO CÁO TỔNG KẾT

                 ÔNG LÊ HOÀI NAM - PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO

BÀ NGUYỄN THỊ KIM DUNG - PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ÙY PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO

BÀ NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU - PHÓ TRƯỜNG PHÒNG GD&ĐT CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG

              KHEN THƯỞNG TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2019-2020

                     KHEN THƯỞNG TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2019-2020

                            KHEN THƯỞNG HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ

                            KHEN THƯỞNG HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ

                             KHEN THƯỞNG HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ

      NGÂN HÀNG AGRIBANK TÀI TRỢ 100 TRIỆU (40 XE ĐẠP) CHO HSG KHÓ KHĂN

       PHÒNG GD&ĐT TẶNG HOA VÀ THƯ CÁM ƠN CHO NGÂN HÀNG AGRIBANK

            TRAO TẶNG XE ĐẠP CHO HỌC SINH GIỎI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

                 TRAO TẶNG XE ĐẠP CHO HỌC SINH GIỎI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

87