Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021)
Thứ năm, 10/9/2015, 0:0
Lượt đọc: 2968

Báo cáo số liệu tham dự học Chính trị hè 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non ngoài công lập

Đề nghị các đơn vị chưa nộp Báo cáo số liệu tham dự học Chính trị hè 2015 (theo Kế hoạch 577/KH-GDĐT ngày 05/6/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh) khẩn trương gửi gấp về trường Bồi dưỡng Giáo dục để tổng hợp báo cáo, chậm nhất là ngày 14/9/2015 (Thứ 2) - Mẫu đính kèm

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86