Cập nhật : 13:48 Thứ ba, 5/1/2021
Lượt đọc: 41

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục

Số/Ký hiệu: TT 29/2020/ TT-BGDĐT và TT 41/2020/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 1/11/2020
Ngày có hiệu lực: 1/1/1
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: tt_29-bgddtbai_bo_mot_so_van_ban_quy_pham_phap_luat_do_bo_truong_bo_gddt_ban_ha_51202113.pdf
File thứ 2: tt_41-bgddtbai_bo_mot_so_van_ban_quy_pham_phap_luat_do_bo_truong_bo_gddt_ban_ha_51202113.PDF
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

87