Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Bình Chánh
Điện thoại: (08) 37602208
Fax: (08) 37602208
Email: pgdbinhchanh@moet.edu.vn
Địa chỉ: 349 đường Tân Túc, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. HCM
Website: http://pgdbinhchanh.hcm.edu.vn/