Nhiệt liệt chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)!
Thứ hai, 11/6/2018, 0:0
Lượt đọc: 853

(Nhắc) Về hướng dẫn triển khai kế hoạch thu thập dữ liệu đội ngũ cho Cơ sở dữ liệu toàn ngành về Giáo dục và Đào tạo

Các đơn vị sử dụng hệ thống thông tin của nhà cung cấp nào thí có hướng dẫn kèm.

Đối với các đơn vị Mầm non thực hiên theo biểu mẫu đính kèm.

Lưu ý: Các cột màu đỏ yêu cầu bắt buộc phải nhập.

Các đơn vị chưa thực hiện khẩn trương thực hiện.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86