Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021)
Thứ sáu, 25/5/2018, 0:0
Lượt đọc: 919

Về hướng dẫn triển khai kế hoạch thu thập dữ liệu đội ngũ cho Cơ sở dữ liệu toàn ngành về Giáo dục và Đào tạo.

Các đơn vị sử dụng hệ thống thông tin của nhà cung cấp nào thí có hướng dẫn kèm.

Đối với các đơn vị Mầm non thực hiên theo biểu mẫu đính kèm.

Lưu ý: Các cột màu đỏ yêu cầu bắt buộc phải nhập.

Tác giả: BỘ PHẬN TỔ CHỨC

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86