Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021)
Thứ năm, 26/4/2018, 0:0
Lượt đọc: 552

Về việc nhận Quyết định nâng lương.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường

          Thực hiện Công văn số 3352/UBND ngày 22/12/2017 của UBND Huyện về hướng dẫn quy trình nâng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức thông qua phần mềm Quản lý Hồ sơ điện tử; Theo đó, thời gian các cơ quan, đơn vị liên hệ Ủy ban nhân dân Huyện (Phòng Nội vụ) để nhận Quyết định từ ngày 25 đến ngày 30 hàng tháng.

            Hiện đã có Quyết định lương tháng 4 đề nghị các cơ quan, đơn vị đến nhận Quyết định.
Tác giả: BỘ PHẬN TỔ CHỨC

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86