Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021)
Thứ năm, 3/5/2018, 0:0
Lượt đọc: 1138

Về việc tự kiểm tra hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường
     Thực hiện Công văn số 954/UBND ngày 27/4/2018 của UBND Huyện về việc tự kiểm tra hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức; theo đó các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc tự kiểm tra, rà soát cập nhật dữ liệu trước ngày 30/4/2018.
     Tuy nhiên đến nay Phòng Nội vụ qua kiểm tra chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu của Thường trực UBND Huyện, Phòng Nội vụ nhận thấy các cơ quan, đơn vị vẫn chưa cập nhật đầy đủ nội dung theo yêu cầu khi trích xuất lý lịch mẫu 2C, đề nghị các cơ quan, khẩn trương hoàn chỉnh nội dung theo yêu cầu chậm nhất trong ngày 03/5/2018.
Sau thời gian này, Phòng Nội vụ sẽ báo cáo tình hình cập nhật dữ liệu tại các cơ quan, đơn vị theo quy định.
    Đính kèm Văn bản chỉ đạo của UBND Huyện và lý lịch mẫu 2C hoàn chỉnh.
Tác giả: BỘ PHẬN TỔ CHỨC

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86