Chào mừng kỷ niệm 111 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022)
Thứ hai, 17/8/2015, 0:0
Lượt đọc: 163

Báo cáo nhu cầu kinh phí hỗ trợ

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non công lập trên địa bàn Huyện.

    Để có số liệu dự toán năm 2016 về chế độ hỗ trợ Mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường báo cáo nhu cầu kinh phí hỗ trợ (theo mẫu) và nộp cho Cô Phúc bằng văn bản và mail. Hạn chót đến ngày 22/8/2015

Tin cùng chuyên mục

86