Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2022).
Thứ sáu, 27/7/2018, 0:0
Lượt đọc: 741

Các trường chưa nộp báo cáo nhu cầu thực hiện trang thiết bị màn hình đa chức năng.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường

     Các trường chưa nộp báo cáo nhu cầu thực hiện trang thiết bị màn hình đa chức năng. Đề nghị các trường nộp báo cáo đến 16g ngày 27/7/2018.

Tác giả: TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88