Chào mừng kỷ niệm 111 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022)
Thứ hai, 28/5/2018, 0:0
Lượt đọc: 430

(Nhắc) Về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện các khoản thu chi dịch vụ và trích nộp Bảo hiểm xã hội theo quy định.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường.

          Đề nghị các đơn vị khẩn trương báo cáo theo tinh thần công văn số 511/GDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (Đính kèm công văn 511). Thời gian thực hiện chậm nhất hết ngày 01/6/2018.

Tác giả: TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Tin cùng chuyên mục

86