Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2022).
Thứ năm, 26/7/2018, 0:0
Lượt đọc: 681

Về kiểm dò số liệu miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập NH 2017-2018 (Lần 2)

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường

      Phòng GD-ĐT đã kiểm dò và tổng hợp số liệu Miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập NH 2017-2018, đề nghị các trường kiểm dò lại số liệu đơn vị mình và phản hồi về Phòng GD-ĐT (Cô Phúc). Các trường CHƯA KIỂM DÒ đề nghị đem hồ sơ + danh sách + file về Phòng GD-ĐT để kiểm dò trong ngày 27/7/2018, các trường DS SAI đề nghị nộp lại danh sách đúng cho Phòng GD-ĐT trong ngày 27/7/2018. Sau thời gian này Phòng GD-ĐT sẽ chốt số liệu, trường nào không phản hồi hoặc không bổ sung xem như không có.

Tác giả: TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88