Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2022).
Thứ năm, 3/5/2018, 0:0
Lượt đọc: 854

Về báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho giáo dục.

Tác giả: THANH TRA

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88