Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2022).
Thứ năm, 18/5/2017, 0:0
Lượt đọc: 321

Về việc lập hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ" năm 2017

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường

       Đề nghị các đơn vị căn cứ điều kiện xét tặng kỷ niệm chương ""Vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ" năm 2017 theo công văn số 847/NV ngày 11/5/2017 lập hồ sơ gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Cho đồng chí Bình). Hạn chót ngày 19/5/2017.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88