Thứ hai, 30/8/2021, 17:19
Lượt đọc: 130

Về một số hướng dẫn trong công tác tổ chức dạy học trên môi trường Internet trong giai đoạn học sinh tạm ngừng đến trường trong năm học 2021-2022 và triệu tập giáo viên cốt cán cấp Tiểu học tham gia bồi dưỡng Mô-đun 4 Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, năm 2021

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

164