Thứ năm, 23/9/2021, 21:41
Lượt đọc: 116

V/v thực hiện rà soát tình hình thực tế tại đơn vị, đề xuất những giải pháp để đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục của đơn vi theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

163