Chào mừng kỷ niệm 111 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022)
Thứ tư, 25/8/2021, 18:36
Lượt đọc: 1117

Sách số hóa dành cho Giáo viên, Học sinh và Phụ huynh học sinh tham khảo

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/TTg của Thủ tướng Chí phủ, nhằm tạo mọi điều kiện để Giáo viên, Phụ huynh, Học sinh tiếp cận với các bộ sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trong năm học 2021 - 2022. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Nhà Xuất bản Giáo dục gửi đến Giáo viên, Phụ huynh, Học sinh tham khảo sách số hóa.

SÁCH SỐ HÓA DÀNH CHO GIÁO VIÊN, HỌC SINH

BỘ SÁCH

KHỐI

ĐƯỜNG LINK

NĂM

XUẤT BẢN

Kết Nối Tri Thức

1

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu?book_active=0&classes=1

2020

Kết Nối Tri Thức

2

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu?book_active=0&classes=2

2021

Kết Nối Tri Thức

6

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu?book_active=0&classes=10

2021

Chân Trời Sáng Tạo

1

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu?book_active=0&classes=1

2020

Chân Trời Sáng Tạo

2

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu?book_active=0&classes=2

2021

Chân Trời Sáng Tạo

6

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu?book_active=0&classes=10

2021

Cánh Diều

1

(tái bản)

https://sachcanhdieu.com/san-pham/lop-1-nam-2021-2022-moi/

2021

Cánh Diều

2

https://sachcanhdieu.com/san-pham/lop-2/

2021

Cánh Diều

6

https://sachcanhdieu.com/san-pham/lop-6/

2021

 

Link tải bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12

- Link 1: https://bit.ly/taisachgiaokhoa1

- Link 2: https://bit.ly/taisachgiaokhoa2

- Link 3: https://bit.ly/taisachgiaokhoa3

Tác giả: admin
Nguồn tin: Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tin cùng chuyên mục

86