Chào mừng kỷ niệm 111 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022)
Thứ hai, 19/12/2016, 0:0
Lượt đọc: 236

BÁO CÁO CÔNG TÁC HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

Kính gửi: Hiệu trưởng bậc THCS
     Nhằm thống kê số liệu học tập trải nghiệm tại các cơ sở sản xuất, mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong học kỳ I năm học 2016-2017. Trung tâm KTTH-HN đề nghị các trường báo cáo công tác học tập trải nghiệm (theo mẫu đính kèm) về Trung tâm qua địa chỉ email: hndn.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn trước ngày 31/12/2016. 
*Lưu ý: Ngoài file báo cáo theo mẫu, các trường đính kèm file hình

Tin cùng chuyên mục

86