Chào mừng kỷ niệm 111 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022)
Thứ tư, 28/12/2016, 0:0
Lượt đọc: 197

Bổ sung hồ sơ lớp Thạc sĩ Quản lý giáo dục năm 2017.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường

           Đề nghị các đơn vị thông báo đến CBQL có tên trong danh sách đăng ký tham dự lớp Thạc sĩ Quản lý giáo dục năm 2017 (DS đính kèm) bổ sung gấp các hồ sơ còn thiếu về Sở Giáo dục và Đào tạo ( gặp cô Nga - Phòng Tổ chức SGD-ĐT), đồng thời nghiên cứu các văn bản 4485/GDĐT-TC ngày 27/12/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo và  văn bản số: 1372/ĐHSP-SĐH ngày 19/12/2016 của Trường Đại học sư phạm TP.HCM để biết thêm thông tin về lớp Thạc sĩ QL Giáo dục năm 2017 và thực hiện theo các văn bản đã hướng dẫn.

Tin cùng chuyên mục

86