Chào mừng kỷ niệm 111 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022)
Thứ tư, 18/4/2018, 0:0
Lượt đọc: 647

(Khẩn) Về việc nhận câu hỏi thu hoạch BDTX cho CBQL bậc Mầm non

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN-MG (CL-NCL)

         Đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non Công lập và Ngoài công lập đến trường Bồi dưỡng Giáo dục huyện Bình Chánh để nhận câu hỏi viết bài thu hoạch BDTX dành cho CBQL năm học 2017-2018
         Thời gian: Trong ngày 18/4/2018 (Để kịp tiến độ báo cáo kết quả đánh giá BDTX với SGD&ĐT đề nghị các trường khẩn trương thực hiện theo đúng thời gian qui định)
Tác giả: TRƯỜNG BỒI DƯỠNG

Tin cùng chuyên mục

86