Chào mừng kỷ niệm 111 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022)
Thứ năm, 19/4/2018, 0:0
Lượt đọc: 490

(Khẩn) Về việc nhận câu hỏi thu hoạch BDTX cho CBQL cấp Tiểu học, THCS

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS

      Đề nghị Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS đến trường Bồi dưỡng Giáo dục huyện Bình Chánh để nhận câu hỏi viết bài thu hoạch BDTX dành cho CBQL năm học 2017-2018
      Thời gian: Đến hết ngày 19/4/2018 (Để kịp tiến độ báo cáo kết quả đánh giá BDTX với SGD&ĐT đề nghị các trường khẩn trương thực hiện theo đúng thời gian qui định)


Tác giả: TRƯỜNG BỒI DƯỠNG GIÁO DỤC

Tin cùng chuyên mục

86