Chào mừng kỷ niệm 111 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022)
Thứ hai, 23/4/2018, 0:0
Lượt đọc: 403

Về báo cáo số liệu người tập luyện thường xuyên năm học 2017-2018.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS trong huyện,
     Đề nghị các trường báo cáo số liệu người tập luyện thường xuyên năm học 2017-2018
     Hạn cuối nộp: 04/5/2018 (gửi mail và văn bản có đóng dấu của Hiệu trưởng).
Tác giả: TRƯỜNG BỒI DƯỠNG

Tin cùng chuyên mục

86