Chào mừng kỷ niệm 111 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022)
Thứ hai, 23/4/2018, 0:0
Lượt đọc: 468

Về việc báo cáo số liệu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

KÍnh gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non (CL-NCL), Tiểu học, THCS

       Để có số liệu tổng hợp báo cáo đề nghị Hiệu trưởng các trường báo cáo số liệu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo mẫu đính kèm.
       Hạn cuối nộp về trường BDGD: ngày 04/5/2018.
Tác giả: TRƯỜNG BỒI DƯỠNG

Tin cùng chuyên mục

86