Nhiệt liệt chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)!
Thứ hai, 23/4/2018, 0:0
Lượt đọc: 454

Về việc báo cáo số liệu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

KÍnh gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non (CL-NCL), Tiểu học, THCS

       Để có số liệu tổng hợp báo cáo đề nghị Hiệu trưởng các trường báo cáo số liệu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo mẫu đính kèm.
       Hạn cuối nộp về trường BDGD: ngày 04/5/2018.
Tác giả: TRƯỜNG BỒI DƯỠNG

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86