Cập nhật : 9:36 Thứ sáu, 12/11/2021
Lượt đọc: 58

Một số văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn Luật thanh niên cho cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2021. Đề nghị các đơn vị cập nhật, nghiên cứu thực hiện.

Tin cùng chuyên mục

87