Cập nhật : 0:15 Thứ tư, 31/3/2021
Lượt đọc: 81

NGHỊ QUYẾT sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 31/3/2021
Ngày có hiệu lực: 31/3/2021
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: datahcmeduhcmedu20213nq-042021-ve-chinh-sach-thu-hut-giao-vien-mam-nonpdf000130_31320210.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

86