Chào mừng kỷ niệm 111 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022)

Có 69 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ

(Tải File đính kèm)

60/2021/NĐ-CPVăn bản chỉ đạoCổng thông tin điện tử Chính phủ25-11-2021
2 Một số văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn Luật thanh niên cho cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2021. Đề nghị các đơn vị cập nhật, nghiên cứu thực hiện.

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7)

 Văn bản chỉ đạoadmin12-11-2021
3 Kế hoạch công tác Y tề trường học năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

 Văn bản chỉ đạoadmin10-11-2021
4 Một số văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, quy trình xử lý đơn thư, quy định xử phạt trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Đề nghị các đơn vị cập nhật, nghiên cứu thực hiện.

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

 Văn bản chỉ đạoadmin05-11-2021
5 Về hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của các trường công lập năm học 2021 - 2022.

(Tải File đính kèm)

 Văn bản chỉ đạoadmin03-11-2021
6 Về hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của các trường công lập năm học 2021 - 2022.

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Văn bản chỉ đạoadmin02-11-2021
7 THÔNG TƯ - Quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

29/2021/TT-BGDĐTVăn bản chỉ đạoadmin25-10-2021
8 Một số văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Sở GD&ĐT về công tác tổ chức Hội nghị CB-CC-VC và Hội nghị người lao động năm học 2021-2022. Đề nghị các trường nghiên cứu, tham khảo để vận dụng phối hợp với các văn bản chỉ đạo của Liên đoàn lao động huyện để tổ chức nghiêm túc các hội nghị quan trong này.

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

 Văn bản chỉ đạoadmin21-10-2021
9 Văn bản hợp nhất của Bộ GD&ĐT về ban hành chương trình Giáo dục mầm non

(Tải File đính kèm)

 Văn bản chỉ đạoBộ GD&ĐT02-10-2021
10 Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch Covid-19.

(Tải File đính kèm)

800/CT-BGDĐTVăn bản chỉ đạoadmin30-08-2021
11 10 điểm mới về BHXH bắt buộc tại Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH so với Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

06/2021/TT-BLĐTBXHVăn bản chỉ đạoadmin30-08-2021
12 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

(Tải File đính kèm)

 Văn bản chỉ đạoadmin30-08-2021
13 Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá học sinh trung học

(Tải File đính kèm)

22/2021/TT-BGDĐTVăn bản chỉ đạoadmin21-08-2021
14 Thông tư số 02/2021/TT-BNV và Thông tư số 03/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ về mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với CB-CC-VC chuyên ngành hành chánh và văn thư

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Văn bản chỉ đạoadmin22-07-2021
15 NGHỊ QUYẾT sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 4.2 Điều 2 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 14 tháng 6 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về hỗ trợ giáo dục mầm non Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

 Văn bản chỉ đạoadmin31-03-2021
12345