Có 61 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Văn bản hợp nhất của Bộ GD&ĐT về ban hành chương trình Giáo dục mầm non
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 01vbhnbgddtban-hanh-chuongtrinh-gd-mam-non_210202111.pdf
 Văn bản chỉ đạoBộ GD&ĐT02-10-2021
2 Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch Covid-19.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: chithi-800cuabgddtvenhiemvunamhoc2021-2022_308202118.pdf
800/CT-BGDĐTVăn bản chỉ đạoadmin30-08-2021
3 10 điểm mới về BHXH bắt buộc tại Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH so với Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 10-diem-moi-ve-bhxh-bat-buoc-tai-thong-tu-06-2021_308202118.docx
File thứ 2: tt-06-2021-ldtbxh_308202118.pdf
06/2021/TT-BLĐTBXHVăn bản chỉ đạoadmin30-08-2021
4 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 60signed01_308202117.pdf
 Văn bản chỉ đạoadmin30-08-2021
5 Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá học sinh trung học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-222021bgddtdanh-gia-xep-loai-hs-trung-hoc_218202110.pdf
22/2021/TT-BGDĐTVăn bản chỉ đạoadmin21-08-2021
6 Thông tư số 02/2021/TT-BNV và Thông tư số 03/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ về mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với CB-CC-VC chuyên ngành hành chánh và văn thư
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tt022021bnv_227202123.pdf
File thứ 2: tt032021-tt-bnv_227202123.pdf
 Văn bản chỉ đạoadmin22-07-2021
7 NGHỊ QUYẾT sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 4.2 Điều 2 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 14 tháng 6 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về hỗ trợ giáo dục mầm non Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmeduhcmedu20213nq-012021-ho-tro-giao-duc-mam-non00013032021163050_31320210.pdf
 Văn bản chỉ đạoadmin31-03-2021
8 NGHỊ QUYẾT sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmeduhcmedu20213nq-042021-ve-chinh-sach-thu-hut-giao-vien-mam-nonpdf000130_31320210.pdf
 Văn bản chỉ đạoadmin31-03-2021
9 NGHỊ QUYẾT Quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên, có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmeduhcmedu20213nq-022021-ve-chinh-sach-khuyen-khich-cho-giao-vien-hoc-sin_31320210.pdf
 Văn bản chỉ đạoadmin31-03-2021
10 Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 về Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tt112020thuc_hien_dan_chu_trong_co_so_gd_cong_lap_1110202022.pdf
11/2020/TT-BGDĐTVăn bản chỉ đạoSở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh11-10-2020
11 Nghị định 30/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư trong các cơ quan hành chánh nhà nước (Có hiệu lực từ 05/3/2020)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi_dinh_30-2020_ve_cong_tac_van_thu_co_quan_hanh_chanh_nha_nuoc_10420201.pdf
File thứ 2: nhung_diem_moi_trong_nghi_dinh_30-2020_ve_cong_tac_van_thu_10420201.docx
30/NĐ-CPVăn bản chỉ đạo 10-04-2020
12 Kết luận buổi Họp giao ban HIệu trưởng các trường THCS, TiH, MN-MG.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 29ket_luan_hop_giao_ban_ht_3_cap_hoc_101202013.pdf
29/GDĐTVăn bản chỉ đạo 10-01-2020
13 Triển khai Đề án "Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn" năm 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: trien_khai_de_an_tuyen_truyen_pho_bien_noi_dung_cong_uoc_chong_tra_tan_va_phap__155201915.pdf
604/GDĐTVăn bản chỉ đạoPhòng GD&ĐT Huyện Bình Chánh15-05-2019
14 Về hướng dẫn tích hợp, lồng ghép một số nội dung trong môn GDCD và HĐGDNGLL năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tichhoplongghepmongdcdvangll2018-2019_151020187.doc
 Văn bản chỉ đạoSở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh15-10-2018
15 Tài liệu Tập huấn Y tế trường học năm học 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tlth-ytth-2018-2019_410201816.rar
 Văn bản chỉ đạo 04-10-2018
12345
Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Bình Chánh
Điện thoại: (08) 37602208
Fax: (08) 37602208
Email: pgdbinhchanh@moet.edu.vn
Địa chỉ: 349 đường Tân Túc, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. HCM
Website: http://pgdbinhchanh.hcm.edu.vn/