Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021)
Thứ năm, 5/4/2018, 0:0
Lượt đọc: 240

Một số lưu ý khi cập nhật phần mềm hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường

    Sau khi phòng Nội vụ rà soát dữ liệu trên phần mềm hồ sơ điện tử, Phòng Nội vụ có một số lưu ý như sau:

     - Trình độ QLNN: bao gồm Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên và cán sự không có Trung cấp; 
     - Trường hợp bằng Trung cấp Hành chính - chính trị chỉ phục vụ công tác chuyên môn là trung cấp
     - Duy nhất Bằng Cử nhân Hành chính được xem đã bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên
     - Quản lý giáo dục chỉ là chuyên môn không phải là QLNN

Lưu ý: Nếu chưa đào tạo, bồi dưỡng QLNN thì để Không có

     Đề nghị các đơn vị rà soát cập nhật lại cho chính xác.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86