Thứ hai, 16/7/2018, 0:0
Lượt đọc: 559

(Nhắc) Về việc báo cáo danh sách giáo viên đã tham gia các lớp tập huấn phương pháp giáo dục theo định hướng STEM

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN - MG (CL - NCL), Tiểu học, THCS trong huyện

         Đề nghị Hiệu trưởng các trường báo cáo trực tuyến danh sách giáo viên đã tham gia các lớp tập huấn phương pháp giáo dục theo định hướng STEM theo đường dẫn: http://bit.ly/2KSCLsd thời gian chậm nhất đến hết ngày 17/7/2018. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiệm túc thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc liên hệ Cô Trang - Chuyên viên Phòng Giáo dục.
Tác giả: VĂN PHÒNG

Tin cùng chuyên mục

164