Thứ năm, 5/7/2018, 0:0
Lượt đọc: 576

Về hướng dẫn triển khai kế hoạch thu thông tin về học sinh của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường

           Các đơn vị nào chưa thực hiện việc cập nhật dữ liệu lên trang cơ sở dữ liệu toàn ngành khẩn trương thực hiện. Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc chỉ đạo thực hiện.

Tác giả: VĂN PHÒNG

Tin cùng chuyên mục

164