Nhiệt liệt chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)!
Thứ hai, 23/4/2018, 0:0
Lượt đọc: 257

Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chế độ hỗ trợ thêm đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính Phủ

Tác giả: VĂN PHÒNG

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86