Thứ sáu, 6/7/2018, 0:0
Lượt đọc: 785

Về việc hướng dẫn người sử dụng lao động là Chủ Trường, Chủ Nhóm lớp ngoài công lập có thuê mướn, sử dụng lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể

Tác giả: TỔ MẦM NON

Tin cùng chuyên mục

163