Thứ ba, 28/9/2021, 17:37
Lượt đọc: 153

Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham những"

Lưu ý: Các trường cho bài thi của các bạn vô 01 túi chung (có nhãn chung ghi rõ Bài dự thi. . . ,,Đơn vị: Trường . . . . - Huyện Bình Chánh, Tp. HCM) rồi gửi cho Thanh tra Tp. HCM (13 Trần Quốc Thảo, Phường 6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh) bằng đường Bưu điện.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

87