Chào mừng kỷ niệm 111 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022)
Thứ sáu, 16/12/2016, 0:0
Lượt đọc: 110

Về nghỉ học Lớp Trung cấp Chính trị - Hành chánh H.561 ngày 17/12/2016

        Thông tin đến học viên Lớp Trung cấp Chính trị - Hành chánh H.561 nghỉ học ngày 17/12/2016, học viên tự nghiên cứu. Ngày 24/12/2016 học lại bình thường.

Tin cùng chuyên mục

86