Chào mừng kỷ niệm 111 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022)
Thứ hai, 5/12/2016, 0:0
Lượt đọc: 141

Về việc đăng ký tham gia học Thạc sĩ quản lý 2017.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường.

          Tính đến 8g00 những đơn vị đã gửi danh sách cử đi học Thạc sĩ quản lý 2017: TH Bình Hưng và MN Hoa Thiên lý.

                                                                                           TRƯỜNG BỒI DƯỠNG

Tin cùng chuyên mục

86