Nhiệt liệt chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)!
Thứ năm, 26/4/2018, 0:0
Lượt đọc: 311

(Nhắc) Tập huấn công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động, công tác thi đua khen thưởng đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm 2018

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN -MG, Tiểu học, THCS

               Đề nghị các đợn vị chưa lập danh sách tham gia tập huấn công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động, công tác thi đua khen thưởng đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm 2018 khẩn trương lập danh sách gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo cho Cô Hồng qua địa chỉ email: kimhong.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn

                 Thời gian chậm nhất đến 16 giờ 00 ngày 26/4/2018
Tác giả: VĂN PHÒNG

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86