Nhiệt liệt chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)!
Thứ sáu, 9/2/2018, 0:0
Lượt đọc: 712

Về việc triển khai thực hiện Kết luận số 244-KL/TU ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành Ủy

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường

            Đề nghị cá đơn vị thực hiện theo tinh thần công văn dưới đây.

Tác giả: VĂN PHÒNG

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86