Nhiệt liệt chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)!
Thứ hai, 11/6/2018, 0:0
Lượt đọc: 950

(Khẩn) V/v báo cáo số liệu bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp.

Tác giả: BỘ PHẬN TỔ CHỨC

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86