Nhiệt liệt chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)!
Thứ sáu, 27/4/2018, 0:0
Lượt đọc: 590

(Thông tin từ phòng Nội Vụ) Về việc kiểm tra hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường
      Căn cứ Công văn số 107/SNV-CCVC ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Sở Nội vụ về việc kiểm tra hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Trong đó “Qua kiểm tra trường hợp lý lịch của cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại huyện Bình Chánh vẫn còn tình trạng chưa cập nhật đầy đủ các nội dung theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nội vụ, như: Tên gọi khác, sở trường công tác, kỷ luật, là thương binh hạng, …;
      Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc tự kiểm tra, rà soát cập nhật dữ liệu hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, xã, thi trấn hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2018. (Theo Mẫu 2C đã cập nhật hoàn chỉnh)
Tác giả: BỘ PHẬN TỔ CHỨC

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86