Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2022).
Thứ năm, 21/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 302

Hướng dẫn Công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: THANH TRA

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88